AWO - DENT
ul. Gen. Fieldorfa "Nila" 18/13
24-100 Puławy (budynek HTM)
+48 882 911 999
awo.dent.pulawy@gmail.com
 • en
 • pl

Przetwarzanie danych osobowych przez formularz kontaktowy– obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Awo-dent Anna Wojas, 24-100 Puławy, ul. Gen. Nila Fieldorfa 18 .ok. 13
 2. Osobą odpowiedzialną w zakresie ochrony danych w Awo-dent jest P. Anna Wojas, tel. +48 882 911 999, e-mail: awo.dent.pulawy@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1. komunikacji bezpośredniej i pośredniej, w tym w szczególności poprzez formularz kontaktowy na stronie www.awodent.pulawy.pl (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  2. w celach marketingowych (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług medycznych – do celów medycznych, w szczególności  opracowania i przeprowadzenia odpowiedniego procesu leczenia pacjentów (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która jednak jest niezbędna do przystąpienia przez Awo-dent do świadczenia usług medycznych), udokumentowania stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  raz na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Awo-dent;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy:
   1. niezbędny do komunikowania się z Panią/Panem za pomocą formularza kontaktowego (a w toku świadczenia usług medycznych przez inny okres i na innej podstawie prawnej)
   2. przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z komunikacją z Awo-dent;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych przez formularz kontaktowy jest niezbędne do komunikacji z Panią/Panem-  jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu ze strony Awo-dent.
  10. Awo-dent nie zbiera i nie przetwarza danych szczególnych kategorii poprzez formularz kontaktowy;
  11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Polityka plików cookies

 

Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

 W jakim celu strona internetowa awodent.pulawy.pl korzysta z plików cookie?

Pliki cookies używane na stronie internetowej awodent.pulawy.pl  stosowane są w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji, zainteresowań osób odwiedzających.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronie internetowej awodent.pulawy.pl:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronie za pomocą kodu Google Analytics, więcej informacji na stronie: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl.
 • ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika,
 • weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki.

Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronie awodent.pulawy.pl mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy może Pan/Pani zrezygnować z akceptowania cookies?

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Z czym się wiąże odmowa na korzystanie z plików cookies?

Bez plików cookies niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne ponieważ pliki cookies umożliwiają weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez stronę awodent.pulawy.pl.