AWO - DENT
ul. Gen. Fieldorfa "Nila" 18/13
24-100 Puławy (budynek HTM)
+48 882 911 999
awo.dent.pulawy@gmail.com
 • en
 • pl

Przetwarzanie danych osobowych przez formularz kontaktowy– obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Awo-dent Anna Wojas, 24-100 Puławy, ul. Gen. Nila Fieldorfa 18 .ok. 13
 2. Osobą odpowiedzialną w zakresie ochrony danych w Awo-dent jest P. Anna Wojas, tel. +48 882 911 999, e-mail: awo.dent.pulawy@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1. komunikacji bezpośredniej i pośredniej, w tym w szczególności poprzez formularz kontaktowy na stronie www.awodent.pulawy.pl (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  2. w celach marketingowych (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług medycznych – do celów medycznych, w szczególności  opracowania i przeprowadzenia odpowiedniego procesu leczenia pacjentów (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która jednak jest niezbędna do przystąpienia przez Awo-dent do świadczenia usług medycznych), udokumentowania stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  raz na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Awo-dent;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy:
   1. niezbędny do komunikowania się z Panią/Panem za pomocą formularza kontaktowego (a w toku świadczenia usług medycznych przez inny okres i na innej podstawie prawnej)
   2. przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z komunikacją z Awo-dent;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych przez formularz kontaktowy jest niezbędne do komunikacji z Panią/Panem-  jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu ze strony Awo-dent.
  10. Awo-dent nie zbiera i nie przetwarza danych szczególnych kategorii poprzez formularz kontaktowy;
  11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.