AWO - DENT
ul. Gen. Fieldorfa "Nila" 18/13
24-100 Puławy (budynek HTM)
+48 882 911 999
awo.dent.pulawy@gmail.com
  • en
  • pl

Karta upominkowa gabinetu stomatologicznego Awo-dent

Co najcenniejszego możesz podarować swoim bliskim? Czy może być coś piękniejszego niż zdrowie? Zdrowie jamy ustnej jest tak samo ważne jak zdrowie innych części Twojego ciała. Dzięki ogromnym postępom w stomatologii – zdrowy i piękny uśmiech jest na wyciągnięcie ręki.

Podaruj bliskiej osobie kartę upominkową:

  • o wartości od 100 zł do wykorzystania na dowolne usługi stomatologiczne– np. leczenie zębów, wybielanie, piaskowanie itp;
  • na konkretny zabieg, np. pakiet higienizacyjny (skaling, piaskowanie, fluoryzacja)

Zapraszamy do zakupu kart upominkowych bezpośrednio w gabinecie.

Wszelkie informacje dotyczące korzystania z kart zawarte zostały w regulaminie.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY UPOMINKOWEJ

1. Karta upominkowa – karta stanowi odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela, uprawniająca jego użytkownika do jej realizacji w gabinecie Awo-dent. Minimalna kwota karty upominkowej wynosi 100 zł.

2.Wydawca zobowiązuje się do przekazania nabywcy karty upominkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w gabinecie. Nabywca zobowiązuje się do przekazania wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej karty upominkowej oraz do realizacji w okresie jej ważności.

3. Karta upominkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

4. Karta upominkowa zachowuje ważność przez 6 miesięcy. Informacja o terminie ważności znajduje się na karcie.

5. Karty upominkowe można zakupić bezpośrednio w siedzibie gabinetu Awo-dent, ul. Nila Fieldorfa 18/13, Puławy.

6. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie bądź kradzież karty upominkowej.

7. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty upominkowej użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia, w szczególności nie będą wystawiane duplikaty karty upominkowej.

8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji karty upominkowej w wypadku upływu terminu ważności.

9. W przypadku gdy wartość wykonanych usług przekracza wartość karty upominkowej, usługa może zostać zrealizowana za dopłatą, wynikającą z różnicy w wartości wykonanych usług pomniejszoną o wartość środków pozostałych na karcie podarunkowej.

10. Niewykorzystane środki mogą zostać przeznaczone na poczet kolejnego leczenia stomatologicznego.

11. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji karty upominkowej w sytuacji uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności karty upominkowej.